Nematomi, bet svarbūs darbai

Daug pernai priimtų sprendimų ar nuveiktų darbų galbūt nebuvo plika akimi matomi
miestiečiams, tačiau visi jie skirti vilniečių labui. Susipažinkite su svarbiausiais darbais.

Naujasis bendrasis miesto planas

Atnaujintas Vilniaus bendrasis planas – pirmasis toks dokumentas Lietuvoje nuo 2007 m., tapsiantis ne tik strateginiu sostinės planu artimiausiam dešimtmečiui, bet ir pavyzdžiu kitų šalies savivaldybių vizijoms. Sostinės bendrajame plane daugiausia dėmesio skirta stengiantis išryškinti ilgalaikės ir darnios miesto plėtros gaires, apriboti verslo galimybes manipuliuoti miesto sklypų ir statinių paskirtimis, integruotos transporto sistemos kūrimui, želdynų plėtojimui, miesto kultūros, tradicijų ir tapatumo išsaugojimui.

Virtualios kapinės

Į virtualią erdvę yra perkeliamos Vilniaus kapinės. Kuriamoje sistemoje matysis antkapiai, kapinių teritorija, laisvos, užimtos ir neprižiūrimos kapavietės bei visa apie velionius žurnaluose esanti informacija. Pirmuoju etapu į elektroninę erdvę perkeliamos Karveliškių, Rokantiškių ir Verkių kapinės, kurios kartu yra tvarkomos ir fiziškai.

Hibridinis pasiruošimas

Sostinėje surengtas Hibridinis Vilniaus atsparumo testas padėjo pasitikrinti, kaip miesto įmonės yra pasiruošusios kritiniais atvejais spręsti įvairias stresines situacijas,
kibernetinio saugumo pavojus, koordinuoti tarpusavio veiksmus ir pasitelkti į pagalbą kitas tarnybas.

Hibridinis Vilniaus atsparumo testas.

Greitesnė gatvių transformacija

Gatvės yra pagrindinė miesto viešoji erdvė, apimanti viską, kas vyksta mieste, todėl svarbu, kad kuo greičiau būtų numatyta, kokių pasikeitimų reikia miesto gatvėms. Dar pernai Vilniaus miesto savivaldybė konkurso būdu atsirinko aštuonias privačias įmones, kurios projektuoja naujausias sostinės gatvių vizijas ir leidžia sparčiau bei kokybiškiau vykdyti projektus.

Vilnius 2IN – geresnei gyvenimo kokybei

  • Savivaldybė ir jos įmonių grupė jau kuris laikas dirba pagal strategiją Vilnius 2IN. Jos efektyvumas matuojamas pagal tris pagrindinius rodiklius: laimės indeksą, kelionės laiko indeksą ir gyvenimo sostinėje trukmę.
  • Strategijos tikslas – miestas ir jo bendruomenė, kuriai žinias kaupti ir jomis dalintis būtų paprasta, kurioje visi turėtų lygias galimybes naudotis paslaugomis ir pranešti apie tų paslaugų poreikį.
  • Ateityje visus klausimus – nuo gatvių apšvietimo iki atžalų registracijos į mokyklas ar darželius, transporto srautų, apželdinimo ir sporto bei kultūros infrastruktūros prieinamumo – Vilnius kvies spręsti elektroninėje erdvėje.